Bestuur

Zoals elke vereniging heeft ook The Stags een bestuur dat verantwoordelijk is voor het vaststellen van beleid en het houden van toezicht op de dagelijkse gang van zaken.

Dagelijks bestuur

Functie Sinds Naam Contactgegevens
Voorzitter 01-01-2011 Mark Pigmans 06 27 08 02 20
m.pigmans@hsvthestags.nl
Penningmeester 28-12-2013 Marcel van Broekhoven
Secretaris & Wedstrijdsecretariaat 22-03-2003
04-05-1994
Natascha Kandel 06 28 83 31 87
076 508 35 57
(werkdagen tussen 09.00 – 17.30 uur)
076 – 501 88 25
(na 18.00 uur)
thestags@business-centre.nl
secretariaat@hsvthestags.nl

Aanvullende bestuurleden

Functie Sinds Naam Contactgegevens
Accommodatie zaken 01-01-2011 Anton Kandel a.kandel@hsvthestags.nl
Technische zaken 01-01-2011 Tijs van Zundert 06 15 96 84 55
t.vanzundert@hsvthestags.nl
Algemene zaken 29-12-2012 2014 Finn Verdonk
Frits Korbijn
Sponsors
sponsor-4
sponsor2
sponsor1-party
sponsor6