Lid worden en contributie

U kunt een inschrijfformulier hieronder downloaden en ingevuld inleveren bij de coach van het team. Uiteraard zijn deze formulieren ook beschikbaar in de kantine van HSV The Stags. Inschrijven via het secretariaat wordt aanbevolen wanneer er sprake is van het veranderen van club of wanneer er al eens eerder (bij een andere club) gespeeld is.

Er zijn verschillende vormen om een lidmaatschap bij HSV The Stags aan te gaan. Het meest gebruikelijk is het om spelend lid te worden maar u kunt zich ook aanmelden als slapend (niet spelend) lid. De tarieven zijn per leeftijdscategorie verschillend en worden jaarlijks  op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Voor een ieder is er de mogelijkheid om 4x gratis mee te trainen. De manier om vrijblijvend kennis te maken met de enige sport waarbij stelen en slaan is toegestaan!

Voor degene die graag willen honkballen maar waar dit financieel lastig voor is is er de mogelijk om gebruik te maken van  meedoenhartvanwestbrabant.nl 

Download hieronder het inschrijfformulier en lever het in bij de coach. 

Contributie 2024

Verdeling contributieTarief per jaar
Vanaf 18 jaar “Senioren”€275,-
Jeugd t/m 17 jaar “Junioren”€242,-
Jeugd t/m 15 jaar “Aspiranten”€210,-
Jeugd t/m 12 jaar “Pupillen”€192,-
Jeugd t/m 9 jaar ” Beeball”€160,-
Recreanten€160,-
Slapende “niet spelende” leden.€52,-
Contributie opslag bij betaling in 3 termijnen is €2,- per incassomoment.
*Contributie is inclusief afdracht voor de KNBSB.

HSV the Stags